سطوح دسترسی مختلف

–  ایجاد سطوح دسترسی مختلف برای نرم افزار محتواساز مانند نویسندگان، ناشر،مدیر کل برای  مشارکت اعضا در محتواگذاری

–  امکان گذاشتن رمز عبور برای بعضی از مطالب و بخشهای سامانه  و بازدید اعضا بوسیله ی واردکردن رمز عبور

–  ایجاد حساب کاربری برای اعضا و امکان شارژ حساب بوسیله پول یا امتیاز و محدود کردن استفاده از بعضی قسمتهای سامانه به داشتن اعتبار در حساب کاربری

دیدگاهتان را بنویسید